Projekt: Geneza sustava zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj - pravna i ekonomska analiza

Sažetak

Ovaj pilot-projekt omogućit će početak sustavnog istraživanja razvoja sustava zaštite tržišnog natjecanja u Hrvatskoj. Anketiranjem ključnih sudionika dobit će se uvid u glavne poticaje za uspostavu sustava za zaštitu tržišnog natjecanja u Hrvatskoj sredinom 1990-ih, dominantne izazove tijekom tog procesa, glavne izvore utjecaja na oblikovanje pravnog okvira u kontekstu ekonomske teorije, te posebice kako su na samu genezu i rani razvoj sustava utjecali neformalni oblici upravljanja koji se uobičajeno odvijaju kroz mreže i osobne kontakte. Očekuje se da će rezultati istraživanja biti iznimno dragocjeni kao podloga za buduća šira istraživanja razvoja sustava zaštite tržišnog natjecanja, posebice u komparativnom kontekstu, te da će omogućiti povezivanje sa sličnim istraživačkim inicijativama u drugim državama članicama Europske unije.

Istraživači:

  • izv. prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica projekta (CV - hrv, CV - en)
  • doc. dr. sc. Ružica Šimić Banović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (CV - hrv, CV - en)
  • doc. dr. sc. Marko Družić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (CV - hrv, CV - en)
  • dr. sc. Dominik Vuletić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (CV - hrv, CV - en)

Vanjski suradnici:

  • Marek Martyniszyn, PhD, Queen's University Belfast, School of Law
  • dr. sc. Nikola Popović, HAKOM (CV - hrv, CV - en)

Ovaj projekt provodi se zahvaljujući potpori za namjensko institucionalno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu za 2018. godinu.